ชำระเงินห้องพัก

*หากต้องการห้องพักมากกว่า 1 ห้องขึ้นไป ,พักติดต่อกันหลายคืน หรือต้องการพักในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาติดต่อโรงแรมที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-800-780

ขั้นตอนการจองห้องพักโรงแรม เดอ วิิลล์ นคร มีดังนี้

 1. ลูกค้าเลือกประเภทห้องพักที่ที่ต้องการเข้าพักซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่
  - ห้องพักมาตรฐานเตียงเดี่ยว (มีจำนวน 21 ห้อง) อัตราห้องพัก 650 บาท/ คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
  - ห้อง Suite (มีจำนวน 3 ห้อง) อัตราห้องพัก 800 บาท/ คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
 2. ชำระเงินตามรายละเอียดธนาคารต่างๆ ที่ทางโรงแรมแจ้งไว้
 3. แจ้งยืนยันการชำระเงินแล้วเสร็จ โดยวิธีการดังนี้
  1. ทางอีเมล์ deville_nakhon@hotmail.com , โดยแจ้งรายละเอียดได้แก่
   - ประเภทห้องพักที่ต้องการ
   - ชื่อ - นามสกุล ผู้จอง
   - เบอร์ติดต่อกลับ
   - วันที่ต้องการเข้าพัก (Check in)
   - วันที่ต้องการกลับ (Check out)
   - ธนาคารของโรงแรมที่ชำระเงินเข้ามา (ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพฯ เป็นต้น)
   - จำนวนเงินที่ชำระ
   - วันที่ชำระเงิน
   - เวลาที่ชำระเงิน (ถ้ามี)
   - แนบไฟล์ สลิปการโอนเงิน (ถ้ามี)
  2. ทางโทรสาร (FAX) ที่หมายเลข 075-800-780
  3. ทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างสุด

รายละเอียดบัญชีธนาคารของโรงแรม เดอ วิลล์ นคร

ชื่อบัญชี นาย อุทาร ล่องชุม

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
สาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช
บัญชีออมทัรพย์ เลขที่บัญชี 488-2-18008-0
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี 487-0-25151-5

แจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์


กรุณาโทรสอบถามห้องพักก่อนการโอนเงินทุกครั้ง